Κοζάνη, Ελλάδα

Other language

{{ group }}

{{ object.name }}
{{ object.name }} {{ object.subheader }} {{ icon.replace(/^icon_/, '') }}

ηλιακής ισχύος
0 MWp
εργατικές κατοικίες
0

Ο ελληνικός πιλότος στοχεύει στο σχεδιασμό και την εφαρμογή λύσεων ενεργειακής απόδοσης και έξυπνων μεθόδων αυτοπαραγωγής ενέργειας σε εργατικές κατοικίες, οι οποίες έγιναν δωρεά από το ελληνικό κράτος στον ευάλωτο πληθυσμό της πόλης της Κοζάνης. Το έργο ProLight αποσκοπεί στην ανακαίνιση μιας εργατικής κατοικίας ατόμων με χαμηλό εισόδημα, η οποία θα επιλεγεί με συγκεκριμένα κριτήρια μεταξύ 500 από αυτές, βελτιώνοντας τη θερμομόνωση, εγκαθιστώντας ηλιοθερμικά συστήματα, καθώς και έξυπνες συσκευές και αισθητήρες για τη μέτρηση και προσαρμογή των προτύπων απόδοσής της. Ο κύριος στόχος αυτού του έργου είναι να δοθεί κίνητρο στους δημόσιους φορείς ώστε να υποβάλλουν ένα συνολικό έργο ανακαίνισης όλων αυτών των κατοικιών, στα πλαίσια της κλιματικής ουδετερότητας της πόλης μέχρι το 2030. Παράλληλα, η Ενεργειακή Κοινότητα Κοζάνης έχει εγκαταστήσει ηλιακή ισχύ 6MWp για την ενεργειακή τροφοδοσία των δημοτικών κτιρίων, ενώ σε άμεσο συντονισμό με το Δήμο Κοζάνης, εξετάζει την ανάπτυξη της ενεργειακής δυναμικότητας, μέρος της οποίας μπορεί να «δωρηθεί» σε νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος. Το Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας, ως κύριος συντονιστής του έργου για την Κοζάνη, είναι υπεύθυνο για την επιτυχή διεξαγωγή των δράσεων επιδεικτικότητας.

“Στοχεύουμε στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας μέσω της συνολικής έξυπνης αναβάθμισης των κατοικιών”
Γιάννης Φάλας
Διευθυντής του Cluster Βιοοικονομίας & Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας